Project Description

Stor funkisbolig Oslo

Arbeidene startet våren 2017, og den nesten 1.000m2 store funkisboligen skal stå klar høsten 2018.
Østheim Entreprenør AS er engasjert som hovedentreprenør.

Boligen er over tre plan, hvorav garasje utgjør hele kjelleren.
Det blir mye eksponert betong og store glassflater mot vest.

Alle dekker og betongvegger er plass støpte.
Utvendig kles bygget med tegl, og det blir benyttet skyvedører fra Sky-Frame og glassfelt fra MHB.

Byggeår: 2017-2018
Byggherre: Privat
Entreprise: Delt (tekniske fag underlagt BH)